رهبران شیعه و سنی از لحاظ اجتماعی و سیاسی در یک جبهه هستند
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی‌:
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: رهبران گروه‌های شیعه و سنی تفاوت دیدگاه در مباحث کلامی، فقهی و احادیث دارند، اما از لحاظ اجتماعی و سیاسی در یک جبهه هستند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار