دبیر شورای گسترش دانشگاه‌های علوم‌پزشکی منصوب شد
معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با صدور حکمی، دبیر شورای گسترش دانشگاه‌های علوم‌پزشکی را منصوب کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار