ضرورت ترجمه مجدد المیزان به زبان فارسی و باز آفرینی آن نبرای خلق ترجمه دلپذیر
حداد عادل در کنگره علامه طباطبایی مطرح کرد
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: ترجمه مجدد المیزان به زبان فارسی و باز آفرینی آن ناظر به متغیرات کنونی و آراستگی به فنون نگارش برای خلق ترجمه دلپذیر بسیار مهم و ضروری است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار