حمایت ویژه بنیاد ملی علم از همکاری‌های بین‌المللی در پروژه‌ه
رئیس بنیاد خبر داد
رئیس بنیاد ملی علم ایران در ادامه سفرهای استانی خود به‌منظور آشنایی جامعه علمی و دانشگاهی با فعالیت‌ها و حمایت‌های بنیاد ملی علم ایران، ۱۲ آذرماه به همدان سفر کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار