تاکید وزیر علوم به دانشگاه‌ها برای ساخت مسکن دانشگاهیان
وزیر علوم گفت: دانشگاه‌هایی که هنوز از فرصت توافق با وزارت راه و شهرسازی برای ساخت مسکن در اراضی دانشگاه‌ها اقدام نکرده اند با سرعت به این امر مهم اقدام کنند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار