آغاز ساخت ۵۰ واحد خوابگاه متاهلی و ۷۰۰ واحد مسکن اعضای هیات‌علمی و کارکنان پژوهشگاه ژنتیک
روند ساخت ۵۰ واحد خوابگاه دانشجویی متاهلی و ۷۰۰ واحد مسکن برای اعضای هیات‌علمی و کارمندان پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست‌فناوری با حضور معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم و رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها آغاز شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار