نگاهی به کارکرد گرایی در آموزش و پرورش ایران
یادداشت دانشجویی|
طبق آزمون تیمز و پرلز زمان آموزشی ما ۶۰ درصد زمان آموزشی سایر کشور‌ها است و از این منظر باید این نواقص و معایب برطرف بشود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار