مجتمع فناوری امید پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف افتتاح شد
با حضور معاون علمی ؛
مجتمع فناوری امید پارک علم و فناوری دانشگاه شریف با حضور معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور افتتاح شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار