جان ۱۰ هزار آواره فلسطینی در جنوب نوار غزه به خطر افتاده است
سخنگوی وزارت بهداشت غزه:
بعد از حمله عناصر رژیم صهیونیستی به سمت یک درمانگاه در جنوب نوار غزه سخنگوی وزارت بهداشت این باریکه نسبت به هدف قرار گرفتن هزاران آواره فلسطینی در داخل این درمانگاه هشدار داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار