لزوم تقویت پایگاه‌های مرزی و مراقبین سلامت در سیستان و بلوچستان
عین اللهی مطرح کرد
وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی گفت: تقویت پایگاه‌های مرزی و مراقبین سلامت در این استان مهم است، چرا که بسیاری از بیماری‌ها نظیر مالاریا، سل و دیگر بیماری‌های واگیردار نباید نادیده گرفته شوند و از طریق مرزها وارد سطح کشور شوند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار