نقش موثر تدریس یاران در ارتقای کیفیت آموزش دانشجویان
سرپرست دانشگاه صنعتی امیرکبیر تاکید کرد
سرپرست دانشگاه صنعتی امیرکبیر نقش دانشجویان ممتاز(تدریس یاران) در ارتقای کیفیت آموزشی دانشجویان را موثر توصیف کرد و گفت: کلاس‌های تدریس یاران ما باید با یک نظم و برنامه مشخصی ارائه و تلاش شود تا کمبودهای درسی برخی از دانشجویان در این کلاس‌ها جبران شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار