ایجاد منطقه آزاد صنایع دانش‌بنیان در «ماکو»
با امضای موافقت‌نامه همکاری معاونت علمی و سازمان منطقه آزاد ماکو، زمینه استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان و ایجاد یک زیست‌بوم فناوری، نوآوری و دانش‌بنیان در این منطقه تجاری فراهم خواهد شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار