افغانستان از حق رأی در سازمان ملل محروم شد
افغانستان به دلیل عدم پرداخت پی‌درپی حق عضویت سازمان ملل و ارائه نکردن دلیل موجه نسبت به عدم پرداخت آن، از حق رأی در مجمع عمومی سازمان ملل محروم شده است.
ارسال نظرات
captcha
آخرین اخبار