یک بنیاد مردم‌نهاد برای حکمرانی‌سنجی ایجاد کنیم
الوانی در همایش حکمرانی مطرح کرد
پدر علم مدیریت دولتی ایران درباره مرجع حکمرانی‌سنجی، گفت: اگر بخواهیم نهادی را برای ارزیابی حکمرانی انتخاب کنیم، باید به فکر یک بنیاد مردم‌نهاد برای حکمرانی‌سنجی باشیم که حکمرانی را فارغ از جهتگیری‌های خاص بسنجد.
ارسال نظرات
captcha
آخرین اخبار