مشارکت حداکثری در انتخابات پشتوانه دولت آینده است
رییس دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
رییس دانشگاه صنعتی امیرکبیر بر افزایش مشارکت در انتخابات و انتخاب فرد اصلح تاکید کرد و گفت: تحقق مشارکت حداکثری به نوعی پشتوانه مدیریت اجرایی و دولت آینده محسوب می‌شود.
ارسال نظرات
captcha
آخرین اخبار