کمبود آب شرب مهمترین مشکل مرزنشینان خراسان جنوبی است
نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس:
نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس کمبود آب شرب را مهمترین مشکل مرزنشینان خراسان جنوبی دانست.
ارسال نظرات
آخرین اخبار