دولت حدود 55 هزار میلیارد تومان بدهی به تامین اجتماعی دارد
مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی:
نوربخش طی سخنانی بدهی دولت به تامین اجتماعی را رقمی حدود 55 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: ما قبول داریم که همه دولت‌ها در دنیا منابع محدودی دارند، بر همین اساس کارشناسان ما هشدارهای لازم را می دهند تا تکالیف سازمان در حد مقدورات مالی و توان سازمان باشد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار