اگر بزرگ شویم، از گرفتاری‌های روزگار دور می‌شویم
مسئول نهاد رهبری در دانشگاه‌های فارس:
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های فارس گفت: اگر ما بزرگ شویم و روح ما تعالی پیدا کند، از گرفتاری‌های روزگار دور می‌شویم.
ارسال نظرات
آخرین اخبار