انجمن صنفي اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد مشهد تشکیل می‌شود
انجمن صنفي اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد مشهد با هدف بازتاب مسایل صنفی به مدیران دانشگاه و پیگیری آنها در این دانشگاه تشکیل می‌شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار