دانشکده طب و دین در علوم پزشکی قم تاسیس می‌شود
رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم:
رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم از تاسیس دانشکده طب و دین در دانشگاه علوم پزشکی قم خبر داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار