شورای عالی امنیت ملی و مجلس با دقت بندهای توافق هسته‌ای را بررسی کنند
یک فعال دانشجویی:
یک فعال دانشجویی با بیان اینکه نباید توافق هسته‌ای راه اصلی ایران اسلامی که مباره با استکبار و جهانی کردن اسلام ناب محمدی(ص) است تحت الشعاع قرار دهد گفت: شورای عالی امنیت ملی و مجلس شورای اسلامی با دقت بندهای توافق حاصل شده را بررسی و حقوق ملتی که خون شهدایش بر جای جای خاک این کشور بر زمین ریخته شده در نظر داشته باشد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار