اردوی فرهنگی مذهبی «راهیان آسمان هشتم» دانشگاه علوم پزشکی اهواز در مشهد برگزار می‌شود
با حضور بیش از ۱۸۰ دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی اهواز؛
مدیر فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفت: با هدف تقویت بنیه دینی و افزایش نشاط دینی و روحیه خودسازی اردوی فرهنگی مذهبی «راهیان آسمان هشتم» در دانشگاه برگزار می‌شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار