مادران دیابتی باردار از خدمات ویژه کلینیک دیابت یزد بهره‌مند می‌شوند
مدیر مرکز دیابت دانشگاه علوم پزشکی یزد:
مدیر مرکز دیابت دانشگاه علوم پزشکی یزد با اشاره به اهمیت پیشگیری از دیابت در استان یزد گفت: مادران دیابتی باردار از خدمات ویژه کلینیک دیابت یزد بهره‌مند می‌شوند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار