مطالب وزارت علوم در حوزه پوشش کتاب می‌شود
ضیاء هاشمی عنوان کرد
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم گفت: مجموعه مطالب وزارت علوم در حوزه پوشش، مدون شده و قرار است به صورت کتاب به چاپ برسد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار