محرومیت بوشهر بعد از آلودگی و بی‌آبی، نصیب دانشجویان شد/ در خوابگاه‌های بوشهر چه می‌گذرد؟
گزارش/
جوانان جنوبی این روز‌ها آستانه تحملشان را برای بازگو کردن داشتن حداقل‌هایی که حق آنهاست پایین آورده‌اند. شاید در وهله اول باور پذیر نباشد، اما آن‌ها خوابگاهی در حد استانداردهای مطلوب ندارند!
ارسال نظرات
آخرین اخبار