تشکیلات باید برای «ولی» خط‌شکنی کند/ اصحاب حق «آتش به اختیار» و اهل قیامند
زاکانی در جمع دانشجویان:
نماینده مردم تهران در مجلس نهم گفت: کثرت خواهی اهل حق جان برکف ناشی از این مورد است که آن‌ها خوب می‌فهمند، به موقع می‌فهمند و اهل قیام به موقع هستند و در واقع آتش به اختیارند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار