نشان "خورشید تابان ژاپن" به استاد دانشگاه صنعتی شریف اهدا شد
در میان ۱۴۰ دریافت‌کننده خارجی؛
نشان خورشید تابان، انوار زرین به همراه نقش گل از سوی دولت ژاپن به پاس فعالیت‌های فرهنگی و علمی به رضا یوسفی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف اعطا شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار