مهلت بخشودگی جرائم بیمه‌ای اعلام شد
پایان مهلت قانون بخشودگی جرائم بیمه‌ای کارفرمایان خوش‌حساب دهم تیرماه است و کارفرمایان تنها پنج روز دیگر فرصت دارند تا با مراجعه به شعب تأمین اجتماعی و ارائه درخواست از مزایای این قانون استفاده کنند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار