رشد فضای دانشگاه‌ها با تدوین و اجرای منشور حقوق دانشجویی
در نشست کانون‌ها مطرح شد
رئیس کمیسیون طرح و مشاوره دانشجویی شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: هدف از تدوین و اجرای منشور حقوق دانشجویی این است که بتوانیم به رشد فضای دانشجویی کشور کمک کنیم.
ارسال نظرات
آخرین اخبار