پیوند دانشگاه و صنعت زیستی با اجرای طرح تقسیم کار ملی زیست‌فناوری/ از طرح‌ها حمایت مادی و معنوی می‌شود
قانعی:
دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی گفت: دانشگاه‌ها به کمک طرح تقسیم کار ملی زیست فناوری به صنعت زیستی می‌پیوندد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار