ارتقاء کیفیت تولیدات داخلی با استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی امکانپذیر می‌شود
با انعقاد تفاهم نامه‌‎ای؛
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ضمن انعقاد تفاهم‌نامه‌ای، استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی را برای ارتقاء کیفیت تولیدات داخلی به کار می‌گیرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار