خوابگاه ۲۰۰ نفره به دانشگاه تهران اضافه می‌شود
نیلی در گفتگو با دانشجو:
رئیس دانشگاه تهران گفت: خوابگاهی با ظرفیت ۲۰۰ نفر که قبلا ساخت آن آغاز شده بود با استفاده از ظرفیت خیرین به ظرفیت خوابگاهی اضافه خواهد شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار