تبشیر و انذار جایگزین روش‌های قهری برای مقابله با تقلب علمی شود
غلامی در نشست «کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش»:
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در نشست «کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش» گفت: در مقابله با تقلب علمی باید روش تبشیر و انذار را مقدم بر روش‌های قهری بدانیم.
ارسال نظرات
آخرین اخبار