یکی از مشکلات اصلی آموزش عالی مدیریت کلان دانشگاه‌ها است
کیانی در گفتگو با دانشجو:
معاون آموزشی دانشگاه فنی حرفه‌ای دکتر شریعتی گفت: آموزش عالی در حل مشکلات کشور نقش موثری دارد، اما احصاء مشکلات کشور در حوزه‌های آموزش عالی با نقد‌های کلان مدیریتی مواجه است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار