فناوری‌نانو «ماسک‌های تقلبی» را از «ماسک اصل» تفکیک می‌کند!
با استفاده از نشانگر ValiDotz؛
یکی از شرکت‌های تولیدکننده نقاط کوانتومی، نشانگر نانوذره‌ای ساخته که قرار است روی ۱۰۰ میلیون ماسک در هنگ‌کنگ قرار گیرد. این نشانگر‌های نانوذره‌ای قابل خوانش با تلفن هوشمند بوده و الگویی همانند QR دارد که مصرف‌کننده را نسبت به اصالت و کیفیت ماسک تولید شده، مطمئن می‌کند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار