راه‌اندازی مراکز نیکوکاری با هدف ساختارسازی خیریه‌های دانشگاهی / سوء استفاده‌ از جریان خیریه در دانشگاه‌ها
تقوی در افتتاحیه ۸۰ مرکز نیکوکاری دانشگاهیان:
معاون فرهنگی و سیاسی نهاد رهبری در دانشگاه‌ها گفت: هدف ما از راه‌اندازی مراکز نیکو کاری، ساختارسازی مراکز خیریه در دانشگاه‌ها بود که مراکز نیکوکاری در راس تشکیلات قرار بگیرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار