دشتی: مجمع تشخیص در مسئله خصوصی‌سازی نظارتی نداشته است / فارابی: کارگران هفت‌تپه به عمد نادیده گرفته می‌شوند
پرونده ویژه | خصوصی‌سازی در کُما
با توجه به تدوین اصل ۴۴ قانون اساسی، شاهد روند ناقصی از واگذاری‌ها بودیم؛ نحوه عمل به این سیاست‌ها موجب کاهش رشد تولید و بهره‌وری صنایع شد. به منظور آسیب‌شناسی این موضوع با متین فارابی، عضو جنبش عدالتخواه و دشتی، عضو بسیج دانشجویی امیرکبیر گفتگو کردیم.
ارسال نظرات
آخرین اخبار