کاربرد‌های فناوری نانو در پوشش‌دهی بررسی می‌شود
با حمایت ستاد ویژه توسعه فناوری نانو و همکاری شرکت‌های فناور، با هدف معرفی توانمندی‌های فناوری نانو ایران و جهان در صنعت پوشش‌دهی سطح دوره صنعتی کاربرد‌های فناوری نانو در «صنعت پوشش‌دهی سطح» برگزار می‌شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار