امسال برای اولین بار تعداد اعضای هیئت علمی خاموش حوزه پژوهشی به زیر صد نفر رسید
زالی خبر داد
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی گفت: امسال برای اولین بار تعداد اعضای هیئت علمی خاموش در حوزه پژوهشی به زیر صد نفر رسیده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار