تدارک رمضانی دانشگاه‌ها برای دانشجویان / از برگزاری هیئات مجازی تا پویش «در بهشت»
با فرا رسیدن ماه رمضان دانشگاه‌ها با وجود تعطیلی و عدم حضور دانشجویان در فضای دانشگاهی ویژه برنامه‌هایی را برای بهره‌مندی دانشجویان در این ایام تدارک دیده‌اند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار