گسترش تعاملات حوزه زیست‌فناوری با تشکیل ۵ کمیته تخصصی
فناوری‌های زیستی در کشور با افزایش تعاملات میان بازیگران این عرصه توسعه می‌یابد. کمیته‌های مشترکی برای تحقق این موضوع ایجاد شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار