مبلغ حمایت از مقالات منتشرشده در نشریات منتخب افزایش یافت
از سوی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو؛
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، به منظور حمایت از انتشار مقالات، مبلغ حمایت از مقالات منتشرشده در نشریات منتخب را افزایش داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار