«انقلاب»، در عالی‌ترین شورای فرهنگی
یادداشت دانشجویی|
سال ۱۳۵۹، در شرایطی که دانشگاه از فضای علمی خود فاصله گرفته بود، اساتید غرب‌گرا نقش مهمی در تزریق ایدئولوژی غرب به نخبگان و دانشجویان این کشور داشتند. امام در یک ابتکار جالب دستور به تشکیل ستادی با عنوان «ستاد انقلاب فرهنگی» دادند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار