ایجاد پوشش‌های زیست‌فعال روی آلیاژ منیزیم توسط محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر با ایجاد پوشش‌های زیست‌فعال روی آلیاژ منیزیم درصدد برآمدند تا خوردگی آلیاژ‌های پایه منیزیمی را کنترل کرده و به توسعه کاشتنی‌های تجزیه‌پذیر درون‌تنی بپردازند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار