وضعیت اقتصادی و اجتماعی ایرانیان ساکن آمریکا در مقایسه با سایر ملیت‌ها
رصدخانه مهاجرت ایران ضمن مقایسه ایران با برخی از ملیت‌های منتخب در ایالات متحده سعی کرده است که تصویری شفاف از وضعیت اقتصادی و اجتماعی ایرانیان ساکن آمریکا در مقایسه با سایر ملیت‌ها و گروه‌های قومی به نمایش بگذارد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار