ایجاد پوشش‌های نانومتری با سیستم اسپری التراسونیک
شرکت توسعه فناوری شریف سولار موفق به ارائه سیستم اسپری التراسونیک شده که با استفاده از آن می‌توان پوشش‌های نانومتری با ضخامت‌های متفاوت با استفاده از محلول‌های نانوکلوئیدی پایدار ایجاد کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار