دانشجویان و تشکل‌های انقلابی میدان جهاد تبیین را خالی نگذارند
رستمی:
رئیس نهاد نمایندگی در دانشگاه‌ها گفت: حضور در میدان مأموریت مهم است و این سنگری است که هیچ‌گاه نباید خالی بماند؛ برای تشکل‌های انقلابی امروز دانشگاه سنگر اول و محل مأموریت اصلی است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار