فناوری به عنوان کمیته‌های تحقیقات دانشجویی افزوده شد
دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی وزارت بهداشت:
دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی وزارت بهداشت از افزودن فناوری به «کمیته‌های تحقیقات و فناوری دانشجویی» و ابلاغ شاخص‌های جدید ارزیابی کمیته‌ها در ارزشیابی دانشگاه‌های علوم پزشکی خبر داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار