حمایت ویژه مجلس از طرح‌های جهاددانشگاهی در حوزه صنعت آب شیرین کن‌ها
در نشست علمی «بحران آب» تاکید شد
نماینده مردم تهران در نشست علمی «بحران آب و استفاده از فناوری‌های نوین شیرین سازی و انتقال آب» برگزار شد بر حمایت کامل مجلس از طرح‌های دانش بنیان جهاددانشگاهی به ویژه در حوزه صنعت آب شیرین کن تأکید کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار