علوم انسانی باید سبدی برای حل مشکلات مردم باشد
معاون فرهنگی وزارت علوم:
معاون فرهنگی وزارت علوم گفت: باید به جایی برسیم که علوم انسانی بتواند مشکلات جامعه را حل کند و معطوف به مسائل کشور باشد و سبدی برای حل مشکلات مردم باشد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار